ترجمه Reactance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاومت‌ واكنشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقاومت‌ القايي‌ يا خازني‌.

Reactance به چه معناست و Reactance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reactance

مقاومت‌ واكنشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقاومت‌ واكنشي‌, ترجمه مقاومت‌ واكنشي‌, کلمات شبیه مقاومت‌ واكنشي‌ , مقاومت‌ القايي‌ يا خازني‌. به لاتین
دانلود فایل ها