خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43293 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43293','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43293 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Reap به فارسی

ترجمه Reap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جمع‌ اوري‌ كردن‌ , در فارسی : بدست‌ اوردن‌.

Reap به چه معناست و Reap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reap

درو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درو كردن‌, ترجمه درو كردن‌, کلمات شبیه درو كردن‌ , جمع‌ اوري‌ كردن‌ به لاتین , بدست‌ اوردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: