ترجمه Reap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درو كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جمع‌ اوري‌ كردن‌ , در فارسی : بدست‌ اوردن‌.

Reap به چه معناست و Reap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reap

درو كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درو كردن‌, ترجمه درو كردن‌, کلمات شبیه درو كردن‌ , جمع‌ اوري‌ كردن‌ به لاتین , بدست‌ اوردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها