ترجمه Reason در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دليل‌ استدلال‌ كردن‌. می باشد

Reason به چه معناست و Reason یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reason

دليل‌ استدلال‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دليل‌ استدلال‌ كردن‌., ترجمه دليل‌ استدلال‌ كردن‌., کلمات شبیه دليل‌ استدلال‌ كردن‌.
دانلود فایل ها