ترجمه Recapitalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرمايه‌ گذاري‌

Recapitalize به چه معناست و Recapitalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recapitalize

تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌, ترجمه تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌, کلمات شبیه تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ , سرمايه‌ گذاري‌ به لاتین
دانلود فایل ها