ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recapitalize به فارسی

ترجمه Recapitalize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرمايه‌ گذاري‌

Recapitalize به چه معناست و Recapitalize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recapitalize

تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌, ترجمه تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌, کلمات شبیه تركيب‌ سرمايه‌ شركتي‌ را تغيير دادن‌ , سرمايه‌ گذاري‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: