ترجمه Recommendatory در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توصيه‌ اميز. می باشد

Recommendatory به چه معناست و Recommendatory یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recommendatory

توصيه‌ اميز. به خارجی , ریشه انگلیسی توصيه‌ اميز., ترجمه توصيه‌ اميز., کلمات شبیه توصيه‌ اميز.
دانلود فایل ها