خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43580 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43580','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43580 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Recusance به فارسی

ترجمه Recusance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnasucer) سرپيچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتناع‌ از حضور در مجالس‌ عبادت‌.

Recusance به چه معناست و Recusance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recusance

(ycnasucer) سرپيچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnasucer) سرپيچي‌, ترجمه (ycnasucer) سرپيچي‌, کلمات شبیه (ycnasucer) سرپيچي‌ , امتناع‌ از حضور در مجالس‌ عبادت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: