ترجمه Recusance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnasucer) سرپيچي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : امتناع‌ از حضور در مجالس‌ عبادت‌.

Recusance به چه معناست و Recusance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Recusance

(ycnasucer) سرپيچي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnasucer) سرپيچي‌, ترجمه (ycnasucer) سرپيچي‌, کلمات شبیه (ycnasucer) سرپيچي‌ , امتناع‌ از حضور در مجالس‌ عبادت‌. به لاتین
دانلود فایل ها