خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43638 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43638','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43638 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Redintegrate به فارسی

ترجمه Redintegrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ بر قرار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجديد كردن‌ , در فارسی : دوباره‌ يكي‌ شدن‌.

Redintegrate به چه معناست و Redintegrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redintegrate

دوباره‌ بر قرار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ بر قرار كردن‌, ترجمه دوباره‌ بر قرار كردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ بر قرار كردن‌ , تجديد كردن‌ به لاتین , دوباره‌ يكي‌ شدن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: