ترجمه Redintegrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوباره‌ بر قرار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجديد كردن‌ , در فارسی : دوباره‌ يكي‌ شدن‌.

Redintegrate به چه معناست و Redintegrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Redintegrate

دوباره‌ بر قرار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوباره‌ بر قرار كردن‌, ترجمه دوباره‌ بر قرار كردن‌, کلمات شبیه دوباره‌ بر قرار كردن‌ , تجديد كردن‌ به لاتین , دوباره‌ يكي‌ شدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها