ترجمه Reiterative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكراري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (د.) كلمه‌ دال‌ برتكرار.

Reiterative به چه معناست و Reiterative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reiterative

تكراري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكراري‌, ترجمه تكراري‌, کلمات شبیه تكراري‌ , (د.) كلمه‌ دال‌ برتكرار. به لاتین
دانلود فایل ها