ترجمه Reorganization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سازماندهي‌ مجدد. می باشد

Reorganization به چه معناست و Reorganization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reorganization

سازماندهي‌ مجدد. به خارجی , ریشه انگلیسی سازماندهي‌ مجدد., ترجمه سازماندهي‌ مجدد., کلمات شبیه سازماندهي‌ مجدد.
دانلود فایل ها