ترجمه Repeated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پي‌ در پي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مكرر.

Repeated به چه معناست و Repeated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repeated

پي‌ در پي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پي‌ در پي‌, ترجمه پي‌ در پي‌, کلمات شبیه پي‌ در پي‌ , مكرر. به لاتین
دانلود فایل ها