ترجمه Repentance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشيماني‌ , در فارسی : ندامت‌ , به فارسی : اصلاح‌ مسير زندگي‌.

Repentance به چه معناست و Repentance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Repentance

توبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توبه‌, ترجمه توبه‌, کلمات شبیه توبه‌ , پشيماني‌ به لاتین , ندامت‌ به لاتین , اصلاح‌ مسير زندگي‌. خارجی
دانلود فایل ها