ترجمه Reply در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاسخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پاسخ‌ دادن‌.

Reply به چه معناست و Reply یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reply

پاسخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاسخ‌, ترجمه پاسخ‌, کلمات شبیه پاسخ‌ , پاسخ‌ دادن‌. به لاتین
دانلود فایل ها