ترجمه Residual در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پس‌ مانده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ته‌ نشين‌ , در فارسی : باقيمانده‌.

Residual به چه معناست و Residual یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Residual

پس‌ مانده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پس‌ مانده‌, ترجمه پس‌ مانده‌, کلمات شبیه پس‌ مانده‌ , ته‌ نشين‌ به لاتین , باقيمانده‌. به لاتین
دانلود فایل ها