ترجمه Resonate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيچيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌نين‌ انداختن‌.

Resonate به چه معناست و Resonate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Resonate

پيچيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيچيدن‌, ترجمه پيچيدن‌, کلمات شبیه پيچيدن‌ , ط‌نين‌ انداختن‌. به لاتین




دانلود فایل ها