ترجمه Reverberative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌نين‌ انداز. می باشد

Reverberative به چه معناست و Reverberative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Reverberative

ط‌نين‌ انداز. به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌نين‌ انداز., ترجمه ط‌نين‌ انداز., کلمات شبیه ط‌نين‌ انداز.
دانلود فایل ها