خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44852 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('44852','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =44852 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Revitalization به فارسی

ترجمه Revitalization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد حيات‌. می باشد

Revitalization به چه معناست و Revitalization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revitalization

تجديد حيات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد حيات‌., ترجمه تجديد حيات‌., کلمات شبیه تجديد حيات‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: