ترجمه Revitalization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تجديد حيات‌. می باشد

Revitalization به چه معناست و Revitalization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Revitalization

تجديد حيات‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تجديد حيات‌., ترجمه تجديد حيات‌., کلمات شبیه تجديد حيات‌.
دانلود فایل ها