ترجمه Rezone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : محيط‌ را تغيير دادن‌ , در فارسی : از نو

Rezone به چه معناست و Rezone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rezone

محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌, ترجمه محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌, کلمات شبیه محيط‌ چيزي‌ را اصلاح‌ كردن‌ , محيط‌ را تغيير دادن‌ به لاتین , از نو به لاتین
دانلود فایل ها