ترجمه Rigidification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای استحكام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سفتي‌.

Rigidification به چه معناست و Rigidification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rigidification

استحكام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی استحكام‌, ترجمه استحكام‌, کلمات شبیه استحكام‌ , سفتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها