خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45138 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45138','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45138 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rip Roaring به فارسی

ترجمه Rip Roaring در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پر سرو صدا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيجان‌ انگير.

Rip Roaring به چه معناست و Rip Roaring یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rip Roaring

پر سرو صدا به خارجی , ریشه انگلیسی پر سرو صدا, ترجمه پر سرو صدا, کلمات شبیه پر سرو صدا , هيجان‌ انگير. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: