ترجمه Rogue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ دغل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رند , در فارسی : ناقلا , به فارسی : بذله‌ گو , سایر ترجمه ها : هرس‌ كردن‌ از علف‌

Rogue به چه معناست و Rogue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rogue

ادم‌ دغل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ دغل‌, ترجمه ادم‌ دغل‌, کلمات شبیه ادم‌ دغل‌ , رند به لاتین , ناقلا به لاتین , بذله‌ گو خارجی , هرس‌ كردن‌ در زبان , از علف‌انگلیسی
دانلود فایل ها