ترجمه Rooty در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ريشه‌اي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ريشه‌دار , در فارسی : شبيه‌ ريشه‌.

Rooty به چه معناست و Rooty یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rooty

ريشه‌اي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ريشه‌اي‌, ترجمه ريشه‌اي‌, کلمات شبیه ريشه‌اي‌ , ريشه‌دار به لاتین , شبيه‌ ريشه‌. به لاتین
دانلود فایل ها