ترجمه Runnel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ رو , در فارسی : نهر كوچك‌.

Runnel به چه معناست و Runnel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Runnel

جوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جوي‌, ترجمه جوي‌, کلمات شبیه جوي‌ , اب‌ رو به لاتین , نهر كوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها