ترجمه Rush در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مردم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جوي‌ , در فارسی : جويبار , به فارسی : هجوم‌ بردن‌ , سایر ترجمه ها : برسر چيزي‌ پريدن‌

Rush به چه معناست و Rush یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rush

مردم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مردم‌, ترجمه مردم‌, کلمات شبیه مردم‌ , جوي‌ به لاتین , جويبار به لاتین , هجوم‌ بردن‌ خارجی , برسر چيزي‌ پريدن‌ در زبان
دانلود فایل ها