ترجمه Rusk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نان‌ برشته‌ تخم‌مرغ‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نوعي‌ بيسكويت‌.

Rusk به چه معناست و Rusk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rusk

نان‌ برشته‌ تخم‌مرغ‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی نان‌ برشته‌ تخم‌مرغ‌ دار, ترجمه نان‌ برشته‌ تخم‌مرغ‌ دار, کلمات شبیه نان‌ برشته‌ تخم‌مرغ‌ دار , نوعي‌ بيسكويت‌. به لاتین
دانلود فایل ها