خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45779 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45779','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45779 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rustle به فارسی

ترجمه Rustle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ برگ‌ خشك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خش‌ خش‌ كردن‌ , در فارسی : صدا كردن‌ , به فارسی : صدا در اوردن‌

Rustle به چه معناست و Rustle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rustle

صداي‌ برگ‌ خشك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ برگ‌ خشك‌, ترجمه صداي‌ برگ‌ خشك‌, کلمات شبیه صداي‌ برگ‌ خشك‌ , خش‌ خش‌ كردن‌ به لاتین , صدا كردن‌ به لاتین , صدا در اوردن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: