ترجمه Salesman Ship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هنر فروشندگي‌.

Salesman Ship به چه معناست و Salesman Ship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salesman Ship

فروشندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فروشندگي‌, ترجمه فروشندگي‌, کلمات شبیه فروشندگي‌ , هنر فروشندگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها