خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45981 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('45981','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =45981 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Salesman Ship به فارسی

ترجمه Salesman Ship در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فروشندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هنر فروشندگي‌.

Salesman Ship به چه معناست و Salesman Ship یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salesman Ship

فروشندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فروشندگي‌, ترجمه فروشندگي‌, کلمات شبیه فروشندگي‌ , هنر فروشندگي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: