ترجمه Salt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rekahstlas) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نمكزار(hsram tlas) , در فارسی : نمك‌ زده‌ن‌ به‌

Salt به چه معناست و Salt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Salt

(rekahstlas) به خارجی , ریشه انگلیسی (rekahstlas), ترجمه (rekahstlas), کلمات شبیه (rekahstlas) , نمكزار(hsram tlas) به لاتین , نمك‌ زده‌ن‌ به‌ به لاتین
دانلود فایل ها