ترجمه Sample در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نمونه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسط‌وره‌ , در فارسی : الگو , به فارسی : ازمون‌ , سایر ترجمه ها : واحد نمونه‌ نمونه‌

Sample به چه معناست و Sample یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sample

نمونه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نمونه‌, ترجمه نمونه‌, کلمات شبیه نمونه‌ , مسط‌وره‌ به لاتین , الگو به لاتین , ازمون‌ خارجی , واحد نمونه‌ در زبان , نمونه‌انگلیسی
دانلود فایل ها