ترجمه Sand Grouse در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باقرقره‌ شن‌ زار. می باشد

Sand Grouse به چه معناست و Sand Grouse یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sand Grouse

باقرقره‌ شن‌ زار. به خارجی , ریشه انگلیسی باقرقره‌ شن‌ زار., ترجمه باقرقره‌ شن‌ زار., کلمات شبیه باقرقره‌ شن‌ زار.
دانلود فایل ها