ترجمه، معنی و ریشه کلمه Satellite به فارسی

ترجمه Satellite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماهواره‌. می باشد

Satellite به چه معناست و Satellite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Satellite

ماهواره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماهواره‌., ترجمه ماهواره‌., کلمات شبیه ماهواره‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: