خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46282 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46282','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46282 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Saturant به فارسی

ترجمه Saturant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشباع‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سير , در فارسی : بحد اشباع‌ رسيده‌.

Saturant به چه معناست و Saturant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saturant

اشباع‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشباع‌ شده‌, ترجمه اشباع‌ شده‌, کلمات شبیه اشباع‌ شده‌ , سير به لاتین , بحد اشباع‌ رسيده‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: