ترجمه Saturant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشباع‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سير , در فارسی : بحد اشباع‌ رسيده‌.

Saturant به چه معناست و Saturant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saturant

اشباع‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اشباع‌ شده‌, ترجمه اشباع‌ شده‌, کلمات شبیه اشباع‌ شده‌ , سير به لاتین , بحد اشباع‌ رسيده‌. به لاتین
دانلود فایل ها