ترجمه Scabiosa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) ماميثا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماميثاي‌ صحرايي‌.

Scabiosa به چه معناست و Scabiosa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scabiosa

(گ‌.ش‌.) ماميثا به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) ماميثا, ترجمه (گ‌.ش‌.) ماميثا, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) ماميثا , ماميثاي‌ صحرايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها