ترجمه Scalene در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نامساوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نابرابر پهلو.

Scalene به چه معناست و Scalene یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scalene

نامساوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نامساوي‌, ترجمه نامساوي‌, کلمات شبیه نامساوي‌ , نابرابر پهلو. به لاتین
دانلود فایل ها