ترجمه Scatt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماليات‌ عوارض‌. می باشد

Scatt به چه معناست و Scatt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scatt

ماليات‌ عوارض‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ماليات‌ عوارض‌., ترجمه ماليات‌ عوارض‌., کلمات شبیه ماليات‌ عوارض‌.
دانلود فایل ها