ترجمه Schism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (msitamsihcs) جدايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شقاق‌ , در فارسی : انفصال‌ , به فارسی : اختلاف‌ , سایر ترجمه ها : ايجاد

Schism به چه معناست و Schism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Schism

(msitamsihcs) جدايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (msitamsihcs) جدايي‌, ترجمه (msitamsihcs) جدايي‌, کلمات شبیه (msitamsihcs) جدايي‌ , شقاق‌ به لاتین , انفصال‌ به لاتین , اختلاف‌ خارجی , ايجاد در زبان
دانلود فایل ها