ترجمه Scientail در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbapac=) دانا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ماهر , در فارسی : علمي‌ , به فارسی : وابسته‌ به‌ علم‌ , سایر ترجمه ها : مولد

Scientail به چه معناست و Scientail یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scientail

(elbapac=) دانا به خارجی , ریشه انگلیسی (elbapac=) دانا, ترجمه (elbapac=) دانا, کلمات شبیه (elbapac=) دانا , ماهر به لاتین , علمي‌ به لاتین , وابسته‌ به‌ علم‌ خارجی , مولد در زبان
دانلود فایل ها