ترجمه Screech در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرياد كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جيغ‌ كشيدن‌ , در فارسی : صداي‌ناهنجار(مثل‌ صداي‌ ترمز

Screech به چه معناست و Screech یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Screech

فرياد كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرياد كردن‌, ترجمه فرياد كردن‌, کلمات شبیه فرياد كردن‌ , جيغ‌ كشيدن‌ به لاتین , صداي‌ناهنجار(مثل‌ صداي‌ ترمز به لاتین
دانلود فایل ها