ترجمه Sealskin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوست‌ خوك‌ ابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جامه‌اي‌ كه‌ از پوست‌ خوك‌ ابي‌ بدوزند.

Sealskin به چه معناست و Sealskin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sealskin

پوست‌ خوك‌ ابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوست‌ خوك‌ ابي‌, ترجمه پوست‌ خوك‌ ابي‌, کلمات شبیه پوست‌ خوك‌ ابي‌ , جامه‌اي‌ كه‌ از پوست‌ خوك‌ ابي‌ بدوزند. به لاتین
دانلود فایل ها