ترجمه Self Adapting Computer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كامپيوتر خود وفق‌. می باشد

Self Adapting Computer به چه معناست و Self Adapting Computer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Adapting Computer

كامپيوتر خود وفق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كامپيوتر خود وفق‌., ترجمه كامپيوتر خود وفق‌., کلمات شبیه كامپيوتر خود وفق‌.
دانلود فایل ها