خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47383 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47383','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47383 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Self Applause به فارسی

ترجمه Self Applause در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعريف‌ وتمجيد از خود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خودستايي‌.

Self Applause به چه معناست و Self Applause یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Self Applause

تعريف‌ وتمجيد از خود به خارجی , ریشه انگلیسی تعريف‌ وتمجيد از خود, ترجمه تعريف‌ وتمجيد از خود, کلمات شبیه تعريف‌ وتمجيد از خود , خودستايي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: