ترجمه Semifluid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ ابگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ مايع‌ , در فارسی : نيمه‌ ابكي‌.

Semifluid به چه معناست و Semifluid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semifluid

نيم‌ ابگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ ابگون‌, ترجمه نيم‌ ابگون‌, کلمات شبیه نيم‌ ابگون‌ , نيم‌ مايع‌ به لاتین , نيمه‌ ابكي‌. به لاتین
دانلود فایل ها