خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47713 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47713','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47713 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Semifluid به فارسی

ترجمه Semifluid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيم‌ ابگون‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيم‌ مايع‌ , در فارسی : نيمه‌ ابكي‌.

Semifluid به چه معناست و Semifluid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semifluid

نيم‌ ابگون‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيم‌ ابگون‌, ترجمه نيم‌ ابگون‌, کلمات شبیه نيم‌ ابگون‌ , نيم‌ مايع‌ به لاتین , نيمه‌ ابكي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: