خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47723 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47723','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47723 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Semilustrous به فارسی

ترجمه Semilustrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ درخشنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيمه‌ درخشان‌ , در فارسی : نيمه‌ مجلل‌.

Semilustrous به چه معناست و Semilustrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semilustrous

نيمه‌ درخشنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ درخشنده‌, ترجمه نيمه‌ درخشنده‌, کلمات شبیه نيمه‌ درخشنده‌ , نيمه‌ درخشان‌ به لاتین , نيمه‌ مجلل‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: