ترجمه Semilustrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نيمه‌ درخشنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نيمه‌ درخشان‌ , در فارسی : نيمه‌ مجلل‌.

Semilustrous به چه معناست و Semilustrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Semilustrous

نيمه‌ درخشنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی نيمه‌ درخشنده‌, ترجمه نيمه‌ درخشنده‌, کلمات شبیه نيمه‌ درخشنده‌ , نيمه‌ درخشان‌ به لاتین , نيمه‌ مجلل‌. به لاتین
دانلود فایل ها