ترجمه Seminal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ مني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نط‌فه‌اي‌ , در فارسی : بدوي‌ , به فارسی : اصلي‌.

Seminal به چه معناست و Seminal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seminal

وابسته‌ به‌ مني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ مني‌, ترجمه وابسته‌ به‌ مني‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ مني‌ , نط‌فه‌اي‌ به لاتین , بدوي‌ به لاتین , اصلي‌. خارجی
دانلود فایل ها