خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47725 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('47725','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =47725 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Seminal به فارسی

ترجمه Seminal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ مني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نط‌فه‌اي‌ , در فارسی : بدوي‌ , به فارسی : اصلي‌.

Seminal به چه معناست و Seminal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seminal

وابسته‌ به‌ مني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ مني‌, ترجمه وابسته‌ به‌ مني‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ مني‌ , نط‌فه‌اي‌ به لاتین , بدوي‌ به لاتین , اصلي‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: