ترجمه Seriocomic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هم‌ جدي‌ وهم‌ خنده‌ دار. می باشد

Seriocomic به چه معناست و Seriocomic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Seriocomic

هم‌ جدي‌ وهم‌ خنده‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی هم‌ جدي‌ وهم‌ خنده‌ دار., ترجمه هم‌ جدي‌ وهم‌ خنده‌ دار., کلمات شبیه هم‌ جدي‌ وهم‌ خنده‌ دار.
دانلود فایل ها