ترجمه Sessile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) چسبيده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بي‌ ساقه‌ , در فارسی : بي‌ پايه‌.

Sessile به چه معناست و Sessile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sessile

(گ‌.ش‌.) چسبيده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) چسبيده‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) چسبيده‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) چسبيده‌ , بي‌ ساقه‌ به لاتین , بي‌ پايه‌. به لاتین
دانلود فایل ها