خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48484 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('48484','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =48484 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Shimmy به فارسی

ترجمه Shimmy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌). می باشد

Shimmy به چه معناست و Shimmy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shimmy

تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌). به خارجی , ریشه انگلیسی تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌)., ترجمه تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌)., کلمات شبیه تكان‌ تكان‌ خوردن‌ (اتومبيل‌).

دیدگاه‌تان را بنویسید: