ترجمه Short Range در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كوتاه‌مدت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نزديك‌ برد.

Short Range به چه معناست و Short Range یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Short Range

كوتاه‌مدت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كوتاه‌مدت‌, ترجمه كوتاه‌مدت‌, کلمات شبیه كوتاه‌مدت‌ , نزديك‌ برد. به لاتین
دانلود فایل ها