ترجمه Shuttle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لرزنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رفت‌ وامدن‌ كردن‌.

Shuttle به چه معناست و Shuttle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Shuttle

لرزنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لرزنده‌, ترجمه لرزنده‌, کلمات شبیه لرزنده‌ , رفت‌ وامدن‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها