ترجمه Silhouette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محيط‌ مريي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نقاشي‌ سياه‌ يكدست‌ , در فارسی : بصورت‌ نيمرخ‌ سياه‌

Silhouette به چه معناست و Silhouette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Silhouette

محيط‌ مريي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محيط‌ مريي‌, ترجمه محيط‌ مريي‌, کلمات شبیه محيط‌ مريي‌ , نقاشي‌ سياه‌ يكدست‌ به لاتین , بصورت‌ نيمرخ‌ سياه‌ به لاتین
دانلود فایل ها