ترجمه Simoltaneous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای همزبان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : باهم‌ , در فارسی : چند مجهولي‌.

Simoltaneous به چه معناست و Simoltaneous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Simoltaneous

همزبان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی همزبان‌, ترجمه همزبان‌, کلمات شبیه همزبان‌ , باهم‌ به لاتین , چند مجهولي‌. به لاتین
دانلود فایل ها